SELECT * FROM eshop_clanky WHERE url_clanku = '%reklamacni-rad%' Reklamační řád

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek internetového obchodu Vybersperky.cz.

Záruční podmínky:

Na veškeré zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Dodavatel může poskytnout rozšířenou záruku na zboží. V takovém případě její podmínky a rozsah stanoví v záručním listě.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Kupující při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Dodavatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující má právo na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace, zejména úhradu poštovného.

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby - podnikatele).

Záruku není možné uplatnit, pokud:

  • 1. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  • 2. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  • 3. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  • 4. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  • 5. Výrobek byl poškozen běžným opotřebením způsobeným obvyklým užíváním
  • 6. Výrobek byl upraven na přání zákazníka

Postup při reklamaci:

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky tel.: 604691424 nebo e-mailem: vo@marre.cz, info@marre.cz

2. Zboží zašlete jako doporučený dopis/balík na adresu: Marre style s.r.o., Dukelská 21/2 (vchod z Hořické ulice), 500 02, Hradec Králové 

3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

4. Reklamované zboží by mělo být kompletní, včetně příslušenství a dokumentace

Rozpor s kupní smlouvou:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

KATEGORIE
NOVINKY E-MAILEM
VAŠE DOTAZY

Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

FACEBOOK
PUNCOVNÍ ZNAČKY
ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Stříbrné šperky

Nejlepší výběr stříbrných šperků pro vaši lásku.

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

NÁKUPNÍ KOŠÍK

položek: 0

cena: 0,00 Kč

zobrazit košík

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Půjčujeme karavany a obytné vozy na Vaši dovolenou. Clip in vlasy levně, prodloužení vlasů a skvělý účes za pár minut.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Další informace